Blanketter

Här finner du ett antal blanketter som du kan behöva fylla i. Blanketterna kan skrivas ut, fyllas i och lämnas till oss på kliniken tillsammans med giltig legitimation.

Inför provrörsbefruktning (IVF) / insemination (AIH)

Inför tining och återföring av frysförvarade embryon

Samtycket gäller bara ett försök

För signering elektroniskt se “Blanketter – Elektronisk signering”.

Inför nedfrysning av ägg

Inför nedfrysning av spermier

Inför insemination med donerade spermier – par och ensamstående

För elektronisk signering partner, se “Blanketter – Elektronisk signering”.

Begäran om journalkopior

Efter födsel

Vänligen kontakta kliniken för mer information.