Om Livio

Livio  är den största aktören i Norden inom IVF och fertilitetsbehandlingar. Vår verksamhet sker i privat regi men har även avtal med flera regioner.

Koncernen var tidigare verksam under två varumärken, Fertilitetscentrum och IVF-kliniken, men för att ännu bättre kunna nå våra patienter och målgrupper bytte vi namn i början av 2018 till det gemensamma namnet Livio.

Livios kvalitetsarbete har under åren resulterat i mycket goda graviditetsresultat efter IVF, men att enbart visa på bra resultat är inte tillräckligt för oss. Den bästa IVF-vården handlar lika mycket om ett bra patientomhändertagande. Det innebär att vi visar på omsorg och respekt för de enskilda patienterna men också att vi vågar ha en öppen och ärlig dialog med dem. Vår målsättning är att alltid ge våra patienter det bästa rådet utifrån deras unika förutsättningar att få sitt efterlängtade barn.

Verksamhetens omfattning

Vi erbjuder ofrivilligt barnlösa:
• fertilitetsutredning
• stimulering av ägglossning
• assisterad befruktning (IVF och insemination)
• donationsprogram
• psykologiskt stöd

Vår erfarenhet sträcker sig tillbaka till 1980-talet då IVF en gång introduceras i södra Sverige. Vi är stolta över att flera av pionjärerna inom svensk IVF fortfarande är verksamma och drivande inom vår organisation.

Inom koncernen finns även forskningsbolaget Livio Research som tillsammans med våra kliniker utvecklar och utvärderar nya tekniker i syfte att tillhandahålla de senaste beprövade metoderna och behandlingarna inom assisterad befruktning. Vårt engagemang har som syfte att alltid skapa förbättringar och förenkla för patienter i behandling.

Vi har även ett nära samarbete med flera universitetssjukhus och etablerade nätverk med distansstimulerande gynekologer över hela Sverige. Förutom att flera av våra medarbetare forskar på egen hand ger oss våra internationella kontakter världen över löpande uppslag och nyheter inom reproduktionsmedicin.