Kvalitet

Kvalitetsarbete

Vi har valt att arbeta med ISO-standarder som är internationellt accepterade. Idag är alla kliniker i koncernen certifierade enligt ISO 9001. Spermaprovsanalyser via Livio Gärdet är dessutom ISO 15189-ackrediterade via SWEDAC (sedan år 2007). Den första IVF-klinik som ISO-certifierades i Norden, vilket skedde 2002, finns också inom koncernen.

Kvalitet innebär för oss också att uppfylla de förväntningar som patienten/paren ställer på oss. För en bra helhetsupplevelse krävs även ett bra omhändertagande. Omhändertagande handlar i första hand om att lyssna, resonera öppet, att redovisa hur olika behandlingsalternativ kan värderas och övervägas beroende på patientens unika förutsättning. Målet med detta förhållningssätt är att ge en så realistisk bild som möjligt inför beslut om behandling.

Som grund för Livios kvalitetspolicy ligger följande kärnvärden:

Hög kvalitet
Hög kvalitet är grundläggande för allt vi gör. Våra metoder är beprövade och evidensbaserade. Våra processer granskas regelbundet genom interna och externa revisioner. Våra patienter betygsätter verksamheten ur flera perspektiv. Genom att satsa på forskning och utveckling leder vi forskningen framåt. Vår målsättning är helt enkelt att erbjuda behandlingar i toppklass.

Varmt och personligt bemötande
Vi värnar om patientens helhetsupplevelse av besöket hos oss. Varje patient ska bemötas utifrån behov och förutsättningar samt erbjudas en individuellt anpassad behandling. Vår medicinska specialistkompetens tillsammans med vår dedikerade omsorg ska skapa tillit inför, under och efter behandlingsprocessen. Vårt bemötande och vår tillgänglighet är nyckeln till detta. Nöjda patienter är våra viktigaste ambassadörer.

Kompetensledande
Medarbetarnas kompetens och engagemang är vår viktigaste resurs. Vi vet att löpande kompetensutveckling, möjligheter till forskning och en trygg arbetsgemenskap skapar arbetsglädje och motivation. Våra medarbetare ska känna stolthet över att arbeta inom Livio.